Beukenlaan 1A, 1701 DA Heerhugowaard
info@kompleks.nl

Kompleks In Cornatijd Update!

Kompleks in Coronatijd 

Ondanks achttien maanden zonder grootschalige evenementen bleef het in Kompleks bruisen. Soms waren de activiteiten besloten, maar niettemin zeer waardevol voor vele al dan niet kwetsbare jongeren, onze vrijwilligers en diverse organisaties waar we mee samenwerken. Kompleks vervulde dan ook net als anders een grote rol als maatschappelijke en culturele basisvoorziening voor jongeren in Heerhugowaard.  

Dit is slechts een korte sfeerimpressie van Kompleks tijdens de pandemie en wat er als jongerencentrum mogelijk was. Voor een meer volledig overzicht volgt hieronder een korte opsomming. Met daarna puntsgewijs een nadere toelichting. 

 • Inloop jongeren op vier dagdelen per week 
 • Alcohol-verkeerscursus 
 • Alcoholvoorlichtingsdag jongeren: Escape Game 
 • Rondje Cultuur 
 • Musicals Groep 8 Pater Jan Smit 
 • Audities theater Featherhair Productions 
 • Persoonlijke gesprekken MET 
 • Oefenen bands/acts 
 • Beoefening pencak silat (Oosterse verdedigingssport) 
 • Vergaderingen MET 
 • Vergaderingen Mixtream 
 • Afspraken cultuurbegeleider met diverse partijen 
 • Uitvaart 
 • Vergaderingen Kompleksbestuur 
 • Persoonlijke gesprekken Kompleksvrijwilligers 
 • Kerstpakket Kompleksvrijwilligers 
 • Auditie Conservatorium 
 • Vergaderingen Madlife management 
 • Try-out afstuderen Conservatorium 
 • The Halloween Event 
 • Schilderen/opknappen café 
 • Schilderen/opknappen backstage/kleedkamer bands 
 • Bouw en schilderen van rap-/hiphopstudio 
 • Samenwerking studio en Esdégé-Reigersdaal 
 • Verbetering geluid zaal 
 • Bijeenkomst Heerhugowaardse en Langedijkse cultuurstichtingen 
 • Barbecue Kompleksvrijwilligers 
 • Woensdagavonden voor vrijwilligers 
 • Quizzen café en zaal 
 • Technische hulp balletschool 
 • Mixtream digitale editie 2020 
 • Bands opnemen en streamen 
 • Workshop djembé, kennismaking brugklassers Han Fortmann 
 • EHBO studentenvereniging Hogeschool Alkmaar in de zaal Kompleks 

Kompleks is dan ook net als anders voor en door jongeren; Jeugdparticipatie is ook in coronatijd de basis geweest voor veel van de activiteiten die hebben plaats gevonden.  Zowel de vrijwilligers als de jongeren die gebruik maken van Kompleks zijn altijd verbonden gebleven. Hier is onder andere ingezet op talent- en competentieontwikkeling.  Door kleinschalige extra financiën vanuit Jeugd Aan Zet was er de mogelijk om vanuit jeugdparticipatie, in samenwerking met het jongerenwerk van MET en cultuurverbinder Jasmijn van Vliet in te zetten op duurzame projecten. Jongeren blijven binden en investeren in de toekomst wanneer er meer mogelijk is. Naast activiteiten in het zomer 2020 waar peer-to-peer-educatie centraal stond was er tijdens het voorjaar 2021 een tweede editie geweest. Resulterend in een nieuwe rapstudio voor en door jongeren als het opknappen van het café-/inloopgedeelte.  Naast jongeren die meerdere momenten per week zelfstandig actief gebruik maken van de studio en verantwoordelijkheid leren dragen maakt tevens Esdégé-Reigersdaal samen met vrijwilligers gebruik van de rap studio.  

Als accommodatie had Kompleks een verbindende en faciliterende rol in coronatijd. 
Als altijd was Kompleks meerdere malen per week een veilige laagdrempelige haven waar de jongerecoaches van MET met jongeren konden afspreken. Ook als culturele voorziening bleef Kompleks als accommodatie wekelijks een rol vervullen in het lokale netwerk van voorbereidingen van Mixtream tot try outs van lokale jongeren voor het conservatorium. Maar ook voor een lokale sportclub en uiteraard samenwerking met zowel primair als voortgezet onderwijs was Kompleks beschikbaar. 
 
Voorkomen is beter dan genezen‘; jongeren betrokken houden bij de maatschappij en uitval voorkomen. Vanuit preventie is er dan ook tijdens corona tijd veel inzet geweest. 
In samenwerking met Noord Holland Samen Veilig en het jongerenwerk van MET was er succesvolle activiteit rondom criminele aanwas. Daarnaast speelde Kompleks een grote rol in project rondom Drill rap in samenwerking met de bibliotheek en het jongerenwerk van MET.  
Niet te vergeten de inloop momenten voor jongeren, al dan niet binnen de geldende corona regels. Enerzijds gericht op ontmoeting, voorkomen van eenzaamheid en anderzijds om overlast op straat te ontlasten.  Maar ook de alcohol-verkeerscursus in samenwerking met de Brijder is al dan niet online doorgegaan.  
 
Als laatste kunnen we mededelen dat Kompleks ook de buitenwereld op de hoogte heeft gehouden via de lokale en regionale media. Zo is er onder meer aandacht besteed aan een van de rappers, maar ook op meerdere manieren aan het opknappen van café en studio middels Jeugd Aan Zet, ook omdat wij deze samenwerkingen graag kenbaar maken. 
 

Inloop jongeren, meerdere dagdelen per week 
In samenwerking met MET, de gemeente Heerhugowaard en in sommige gevallen met de cultuurverbinder, zijn we het grootste deel van de achttien maanden doorgegaan met inloopmiddagen en -avonden voor jongeren onder de 18 jaar. Het was enkele maanden niet mogelijk, vanwege de coronarichtlijnen, maar het grootste deel van de periode waren er vier inloopmomenten per week, waaronder één specifiek voor meisjes. Dit gebeurt/gebeurde passend binnen de geldige corona regelgeving op maandagavond, dinsdagmiddag, woensdagmiddag, donderdagmiddag en -avond, vrijdagavond en/of zondagmiddag. Deze inloopmomenten werden grotendeels gedraaid door MET, deels door kundige vrijwilligers van Kompleks en tijdelijk door gediplomeerde inhuurkrachten. Kompleks kan jongeren een veilige en leuke plek bieden en het voorkomt het op straat hangen van deze jongeren. 
 

 
Alcohol-verkeerscursus 
In samenwerking met Brijder en de Gemeente Heerhugowaard organiseert Kompleks maandelijks de alcohol-verkeerscursus. Jongeren kunnen dit gratis bijwonen en krijgen dan alles te horen over de gevolgen van alcoholgebruik in combinatie met het verkeer. Na afloop krijgen de jongeren een formulier van deelname waardoor ze de leges van het te behalen rijbewijs niet hoeven te betalen. Deze is in beperkte vorm – 1,5m afstand, voldoende ontsmettingsmiddelen voor de handen – gedeeltelijk doorgegaan in Kompleks en later online.  
 

 
Alcoholvoorlichtingsdag preventie criminele aanwas jongeren: Escape Game 
Afgelopen zomer hadden we een mobiele escape room in onze zaal, met als doel meer bewustwording te creëren onder de de doelgroep. De doelgroep bestond uit jongeren (12 tot en met 14 jaar) en hierbij zetten ij in op het feit dat keuzes die ze nu maken ook invloed hebben op hun toekomst. Door de campagne leren de jongeren bijvoorbeeld dat zij de oplossing zijn voor het probleem en dat alcohol niet noodzakelijk is voor een feestje. Want zonder alcohol heb je nog steeds een mooi feest. Burgemeester Blase en wethouder Does waren hierbij aanwezig. 
 

 
Rondje Cultuur  

Een dag vol cultuur voor tweede- en derdejaars leerlingen van de Heerhugowaardse middelbare scholen. Bij diverse culturele instellingen in Heerhugowaard maken de leerlingen in drie workshops kennis met verschillende kunstdisciplines. De dag wordt afgesloten met een voorstelling in Cool. Rondje Cultuur wordt financieel ondersteund door gemeente Heerhugowaard en georganiseerd door Cool. Ook in coronatijd was Kompleks de locatie voor meerdere van deze workshops. Daarnaast is er een introductiedag geweest voor de HFC-brugklassers in Kompleks. 
 
 
Musicals groep 8 Pater Jan Smit 

Kompleks – maar dan ook echt heel Kompleks: café, zaal, kleedkamer, oefenruimtes – was twee jaar achter elkaar het decor voor de musical van groep 8 van de Pater Jan Smitschool. Ook weer in verband met het houden van afstand werden beide musicals (2020, 2021) diverse malen opgevoerd voor schoolgenoten, broers en zussen en natuurlijk voor de ouders. Na afloop was er een discofeest.  
 

 
Audities theater Featherhair 
Featherhair Productions is een van de twee jeugdtheatergroepen die de zaal van Kompleks gebruiken voor repetities, audities. De tweede groep is helaas door corona gestopt, maar heeft – met alle voorzorgsmaatregelen – toch lang kunnen repeteren. Het stuk werd zelfs aangepast aan de tijd, door bijvoorbeeld scenes te spelen, waarbij de spelers duidelijk 1,5m afstand hielden en geen lichamelijk contact hadden. Featherhair is juist weer begonnen met audities. 
 
 
Persoonlijke gesprekken MET 
Zeker in coronatijd zijn er erg veel persoonlijke gesprekken gevoerd tussen medewerkers van MET (jongerencoach en sociaal werkers) met jongeren. Dit gebeurt meerdere malen per week. Kompleks is een rustige en veilige, neutrale plek. Dit is vaak beter dan een openbare plek of thuis, omdat gesprekken regelmatig met de thuissituatie te maken hebben en door thuiswerken van ouders is een neutrale plek beter.  
 

 
Oefenen bands en rappers 
In de periodes dat het weer was toegestaan, hebben we oefenende band en artiesten gehad in onze twee oefenruimtes en hiphopstudio. Om de veiligheid te waarborgen hebben we het oefenen beperkt tot één band per dagdeel. De oefenruimtes zijn voorzien van alle reinigingsmiddelen voor handen en apparatuur. Ook Esdégé-Reigersdaal maakt gebruik van onze studio voor de cliénten. 
 
 
Opnemen bands 
Ook in de coronatijd wisten bands ons te vinden. Er waren enkele streamconcerten (zonder publiek), maar ook cd-opnames. Vanwege de ruimte, werd de zaal van Kompleks enkele weken omgetoverd in een muziekstudio, waar bijvoorbeeld de Waardse band Tea Rex hun debuutalbum opnam. Aparte zangopnames werden later in het café gedaan. 
 
 
Beoefening pencak silat (Oosterse verdedigingssport) 
De Waardse pencak silat-club Manyang zocht een enigszins afgesloten plek om in de buitenlucht groepslessen te kunnen doen, met toch toegang tot bijvoorbeeld toiletten, water en – indien nodig – EHBO-spullen. Maandenlang oefenden diverse groepen op het voorterrein van Kompleks. Later zijn er individuele examens afgenomen in onze zaal. 

 
Vergaderingen MET, Mixtream, etc 
Mede doordat wij de ruimte hebben en alle voorzorgsmaatregelen hebben getroffen – onder meer voldoende ontsmettingsmiddelen, dozen mondkapjes – is Kompeks een makkelijke en veilige vergaderruimte voor kleine groepen, zoals diverse delegaties van MET, het bestuur van het Mixtreamfestival, de werkgroep van Mixtream, het management van een lokale artiest, etc.  
 
 
Afspraken cultuurbegeleider met diverse partijen 
Ook Jasmijn van Vliet is regelmatig bij ons te gast voor vergaderingen, afspraken en gesprekken, vanwege de ruime, veilige, huiselijke en neutrale plek. 

Uitvaart 
Een dieptepunt in de recente geschiedenis van Kompleks is het zelfgekozen overlijden van een zeer actieve en geliefde vrijwilliger eerder dit jaar. Dit heeft een enorme impact gehad op de – soms al kwetsbare – vrijwilligers en op alle medewerkers en bestuur. Het aantal bezoekers aan het uitvaartcentrum was zeer beperkt en door tussenkomst van Burgemeester Bert Blase hebben we de uitvaart kunnen streamen in de zaal van Kompleks. De uitvaartstoet is gestopt bij Kompleks, zodat de vrijwilligers een laatste eer konden bewijzen. We merkten hoe belangrijk was dat we allemaal bij elkaar waren en dat we samen de emoties konden delen. Ook in de periode daarna zijn er veel ontmoetingen geweest met vrijwilligers om over de situatie te praten en ook de familie van de bewuste vrijwilliger is door ons in Kompleks ontvangen en ondersteund. 

 
Vergaderingen Kompleksbestuur 
Het bestuur van Kompleks heeft regelmatig per Zoom-sessie, maar ook in Kompleks vergaderd, mede door de constant veranderende regels van de regering en de wensen voor inloopmiddagen van de gemeente. 
 

 
Persoonlijke gesprekken Kompleksvrijwilligers 
Kompleks heeft het laatste anderhalf jaar geprobeerd contact te houden met de vrijwilligers, door onder meer inloop, samen schilderen en het café opknappen, kerstpakketten uit te delen, maar ook door regelmatig met vrijwilligers af te spreken om een-op-een even bij te praten. Daarnaast hebben we met kerst, midden in de lockdown, met de gemeente overlegd of we de vrijwilligers konden uitnodigen voor een kerstpakket. Dat was een Komplekstas vol eten en drinken. We hadden twee dagen waarop de vrijwilligers binnen konden vallen, dus er waren er nooit meer dan vier tegelijk. Op deze manier konden we toch iedereen even spreken en we hebben nog wat tasjes bij mensen thuisgebracht. 
 
 
Audities en try-outs Conservatorium 
In coronatijd liep er veel anders dan anders en zo ook de audities voor de verschillende conservatoria in Nederland. Deze audities vonden meestal per stream-sessie plaats, waarbij de toekomstige student thuis speelde en de commissie op afstand meekeek. Dit is thuis makkelijk met gitaar en zang te doen, maar moeilijker met drums. Kompleks bood muzikanten daarom de kans om drumaudities in onze zaal te doen. Alleen, zonder publiek, met behulp van onze kundige, vrijwillige geluidstechnici. Zo waren er ook lokale artiesten die gingen afstuderen aan het conservatorium en wij boden ruimte voor try-outs zonder publiek, maar met een volledig geluidssysteem, om er voor te zorgen dat het afstudeerconcert in Amsterdam vlekkeloos zou verlopen. 
 

 
The Halloween Event 
The Halloween Event is een evenement voor de jeugd in het Waarderhout. De organisatie vergadert in Kompleks, maar had ook een fotoshoot met geschminkte mensen voor promotiemateriaal. Op de dag van het evenement is Kompels de uitvalsbasis van het team: er wordt bij Kompleks verzameld, geschminkt en gegeten. 
 
 
Schilderen/opknappen café 
Mede door gebruikmaking van Jeugd Aan Zet-subsidie is het café van Kompleks geheel gemoderniseerd, geschilderd en opgeknapt. Het is nu meer een huiskamer, mede vanwege alle bovenstaande  Dit gebeurde door ongeveer twintig vrijwilligers, steeds in groepjes van vier a vijf om de veiligheid/gezondheid te waarborgen. Hierbij hadden we een luxeprobleem: er waren zoveel vrijwilligers die wilden helpen dat we vaak ‘nee’ moesten verkopen. We merkten dat de jongeren stonden te springen om iets te doen en dit was een mooie oplossing. Op hetzelfde moment is ook de hiphopstudio geheel opgeknapt en geschilderd, samen met de gebruikers van deze studio. Later is ook de backstageruimte/kleedkamer voor de bands opgeknapt. 
 
 
Verbetering geluid zaal 
Het technische team vrijwilligers heeft de coronatijd aangegrepen om het geluidsysteem in de zaal helemaal up-to-date, veiliger en goed te krijgen. Normaal is een Kompleksjaar een sneltreinrit, maar nu was er voldoende tijd voor schoonmaken, onderhoud, vervanging van kabels, tests, etc,  

 
 
Bijeenkomst Heerhugowaardse en Langedijkse cultuurstichtingen 
Na B3 in Sint Pancras is Kompleks deze september het punt waarbij alle cultuurstichtingen en -verenigingen van Dijk en Waard bij elkaar komen voor een meeting. 
 
 
Barbecue Kompleksvrijwilligers 
Gelukkig hebben we in de zomers van 2020 en 2021 de barbecue voor de Kompleksvrijwiligers kunnen houden voor – beide keren – ongeveer 40 vrijwilligers. 
 

 
Woensdagavonden voor vrijwilligers 
Sinds de lockdown laten we elke woensdagavond een selecte groep vrijwilligers toe – zodat er afstand bewaard kon worden – voor klusjes, klein onderhoud en vanwege het sociale aspect. 
 

 
Quizzen café en zaal 
in de zomer van 2020 waren de coronaregels tijdelijk minder streng. Ondanks de zomerstop, heeft Kompleks vorige zomer diverse quizavonden georganiseerd, zoals diverse popquizen, een Disneyquiz, een Netflixquiz etc. Via een app konden de antwoorden per mobiele telefoon gegeven worden. We deden deze quizzen deels in de zaal – vanwege de ruimte – en deels in het café, maar altijd met alle coronarichtlijnen in het achterhoofd. 
 

 
Mixtream 2020 
Mixtream 2020 was een geheel digitale versie. Alle bandoptredens zijn – zonder publiek – in Kompleks gefilmd en de Mixtreamcrew heeft op de festivaldag een bijeenkomst gehad om de digitale versie samen te kijken. 
 

 
Technische hulp balletschool 
Balletchool Heerhugowaard verhuisde tijdelijk naar een tent om buiten te kunnen lessen, om zo aan de coronaregels te voldoen. Kompleks verzorgde belangeloos de geluidsapparatuur. Deze samenwerking was geïnitieerd door de cultuurbegeleider. 
 

 
EHBO 
In verband met de ruimte gebruikten de studenten van Hogeschool Alkmaar onze zaal voor hun EHBO-trainingen.