Beukenlaan 1A, 1701 DA Heerhugowaard
info@kompleks.nl

Bestuur

Naam
Officiële naam: Stichting jongerencentrum Kompleks
Publiekelijke naam: Jc Kompleks

Contact / KVK
Beukenlaan 1a
1701DA Heerhugowaard

info@kompleks.nl
bestuur@kompleks.nl
www.kompleks.nl

KVK: 67889107
RSIN: 857214585

Doelstellingen:
– De instandhouding en bevordering van de kennis en vaardigheden van jongeren in de ruimste zin des woords.
– Stimuleren van eigentijdse cultuur, muziek en kunst.
– Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan:
Beleidsplan Stichting jongerencentrum Kompleks 2017 – 2020

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Chris Dekker
Secretaris: Elvi Boleij
Penningmeester: Kiek Geertse
Bestuurslid: Sanne Smienk
Bestuurslid: Naomi Schuurman

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag activiteiten:
Niet beschikbaar

Financieele verantwoording:
Niet beschikbaar

headerkompleks